Video Phong Thần Bảng 2014 phan 2 Tập 1

Phong Thần Bảng (Phần 2) - Tập 1

Phong Thần Anh Hùng Bảng 2014 - Tập 50 Hết Phần Một

Tân Phong Thần Bảng Tập 50 - Tan Phong Than Bang Tap Cuoi, Phong Thần Anh Hùng Bảng Tập 50, Tân Phong Thần Bảng 2014 - Xem Các Tập Khác: ...

Phong Thần Anh Hùng Bảng 2014 - Tập 1

Tân Phong Thần Bảng Tập 1 - Tân Phong Thần Bảng 2014 Phong Thần Anh Hùng Bảng Tập 1 - Phong Thần Bảng 2014 - Xem Các Tập Khác: ...

Phong Thần Bảng (Phần 2) - Tập 11

Phong Thần Bảng (Phần 2) - Tập 34

Phong Thần Bảng (Phần 2) - Tập 18

Phong Thần Bảng (Phần 2) - Tập 2

Phong Thần Bảng (Phần 2) - Tập 29

Nội dung phim Phong Thần Bảng 2: Phần này nói về quá trình Châu Vũ Vương (Huỳnh Duy Đức đóng) phạt Trụ, Trụ Vương (Lữ Lương Vỹ đóng) bị thua trận.

Phong Thần Bảng (Phần 2) - Tập 8

Phong Thần Bảng (Phần 2) - Tập 21

Phong Thần Bảng (Phần 2) - Tập 35

Phong Thần Bảng (Phần 2) - Tập 9

Phong Thần Bảng (Phần 2) - Tập 39

Phong Thần Bảng (Phần 2) - Tập 37

Phong Thần Bảng (Phần 2) - Tập 15

Phong Thần Bảng (Phần 2) - Tập 14

New UploadPhong Thần Bảng 2014 phan 2 Tập 1